Civilspaning på SL:s uppdrag

Att CSG arbetar med civilklädda väktare som spanar, till och med mot specifika personer, är allmänt känt i graffitikretsar. Fastän praktiken är otillåten. Själva förnekar CSG förstås att det ligger till så eller att det någonsin har varit så, men ett omfattande bevismaterial berättar om något annat. Idag går vi igenom källmaterial kopplat till Trafikverket.

omslagSL sålde under några år CSG:s tjänster till Trafikverket, dåvarande Banverket, som en underentreprenad. Syftet var att samordna insatserna mot klotter längs med pendeltågslinjerna så att samma väktare kunde bevaka hela sträckan. I materialet som sålde in bevakningstjänsterna till Banverket framgår mer än vad CSG skulle få för sig att yttra offentligt.

CSG:s presentation till Banverket, idag Trafikverket, från 2007. →

För Banverket berättar CSG att företaget bildades specifikt för SL:s behov av bevakningsföretag. Som framgår i boken dög det inte med »vanliga« väktare för SL, utan ett nytt företag bildades med nyckelpersoner från den gamla Civila Spaningsgruppen på Falck Security i ledande och operativa befattningar.

Av presentationen framgår också att företaget arbetar med informationsinhämtning och att de »rikta[r] insatser mot crew« – vilket inte kan tolkas på något annat sätt än att CSG håller vissa graffiticrews under uppsikt. Det är polisiär spaningsverksamhet snarare än brottsförebyggande väktararbete som beläggs i presentationen:

presentation

I sin offert till Banverket skriver SL:s representant själv om hur CSG arbetar med spaning och kartläggning, information och analys. Återigen, annat än ordinarie väktararbete:

offert

Som för att understryka att CSG arbetar med otillåtna metoder bekräftar Trafikverkets dåvarande kontaktperson för CSG direkt till mig att företaget arbetar med civila väktare som spanar mot presumtiva klottrare ute på stan – precis i enlighet med alla tidigare dokumenterade fall, vittnesmål från före detta anställda och tidigare gripna. Men förstås tvärtemot vad CSG själva hävdar:

handspik

Civil spaning på stan kan sägas vara tre brott mot reglerna i ett. De spanar. De är civila. De är ute på stan, istället för på bevakningsplatsen.

Läs mycket mer om allt det här i boken!

Lämna ett svar