Tag Archives: civila väktare

Video visar hur CSG jobbar i civila kläder

Flera videoklipp som jag har tillgång till visar hur CSG-väktare arbetar i civila kläder, i strid med reglerna för bevakningsföretag. Åtskillig skriftlig dokumentation och omfattande vittnesmål styrker systematiken i det civilklädda arbetet. Det här är ett av videoklippen. Väktaren är identifierad och videon har kunnat knytas till skriftlig dokumentation från polisen.

Continue reading

Civilspaning på SL:s uppdrag

Att CSG arbetar med civilklädda väktare som spanar, till och med mot specifika personer, är allmänt känt i graffitikretsar. Fastän praktiken är otillåten. Själva förnekar CSG förstås att det ligger till så eller att det någonsin har varit så, men ett omfattande bevismaterial berättar om något annat. Idag går vi igenom källmaterial kopplat till Trafikverket.

Continue reading