Tag Archives: källmaterial

Vad ska CSG säga om registret?

När det avslöjades att Civila Spaningsgruppen på Falck Security, CSG:s föregångare, förde ett olagligt register över misstänkta klottrare, valde Falck Security att erkänna registrets existens – trots att det faktiska registret inte ens hade läckt ut. Vad kommer CSG att säga om det register som handfast presenteras i boken?

Continue reading

Vad är en okonventionell väktargrupp?

De enda gånger som SL nämner CSG:s klotterväktare i sina årsberättelser är 2005, 2006 och 2007. Det sägs aldrig rakt ut att något otillåtet görs, men detta är ett av alla de ställen där det blir uppenbart att SL vet att CSG är något utöver det vanliga.

Continue reading

CSG-rapport som avslöjar otillåtna efterföljanden

Källmaterialdags igen! Den här gången går vi igenom CSG:s rapport till uppdragsgivarna Stockholms stad och SL efter Art of the Streets 2011.

En närläsning av rapporten avslöjar en rad regelbrott och indikationer på osunda relationer mellan väktare och klotterpoliser. Den här rapporten hade både såväl polisen som staden och SL tillgång till sedan länge när de ställde upp bakom CSG i samband med Svenska Dagbladets granskning. Antingen dolde de alltså vad de visste – eller så saknade de helt kunskap om reglerna.

Continue reading

CSG:s egen rapport med dokumenterade brott

Du har läst artiklarna där CSG nekar till samtliga regelbrott? Bra. Läs nu deras interna rapport till bland andra polisen i samband med Art of the Streets 2011, där företag tvärtom bekräftar flera lag- och regelbrott. Det här dokumentet är skrivit av en mångårig medarbetare, innan företaget granskades förra gången. De var då inte vana att bli synade och det är sannolikt därför de inte tänkte sig för när de berättade – exakt hur de jobbar.

Continue reading

Civilspaning på SL:s uppdrag

Att CSG arbetar med civilklädda väktare som spanar, till och med mot specifika personer, är allmänt känt i graffitikretsar. Fastän praktiken är otillåten. Själva förnekar CSG förstås att det ligger till så eller att det någonsin har varit så, men ett omfattande bevismaterial berättar om något annat. Idag går vi igenom källmaterial kopplat till Trafikverket.

Continue reading

Höjer skadestånden

CSG arbetar frekvent med att inte ingripa mot pågående brott, det visar källmaterialet till boken. På så vis kan skadestånden bli högre, domarna hårdare. Här är ett fall från i somras ur boken där CSG spanar utan att ingripa förrän senare på en gata på Södermalm.

Continue reading

Avtalsbrott är regel

SL:s trygghetsansvarige bekräftar i en intervju i boken att CSG arbetar med dolda väktare som har som strategi att bevittna brott, trots att det enligt Rikspolisstyrelsens bedömning bryter mot reglerna för bevakningsföretag. Här är ett exempel ur bokens källmaterial på hur det kan gå till.

Continue reading