Höjer skadestånden

CSG arbetar frekvent med att inte ingripa mot pågående brott, det visar källmaterialet till boken. På så vis kan skadestånden bli högre, domarna hårdare. Här är ett fall från i somras ur boken där CSG spanar utan att ingripa förrän senare på en gata på Södermalm.

Väktaren »Adrian« (fingerat namn) upptäcker personer som ser misstänkta ut på allmän plats som han börjar spana mot. När han ser hur de klottrar ingriper han inte utan börjar följa efter dem på en vanlig stadsgata – ett spaningsarbete som det ankommer på polisen att utföra. Hela förföljelsen sker på mycket nära håll under cirka femton minuter, men trots det upptäcks inte väktaren. Till slut griper han ensam tre personer. Att avvakta på det här sättet handlar varken om att invänta säkra situationer, som vid spårområden, eller om att invänta förstärkning. Liknande fall är vanliga i källmaterialet. Det här avsnittet finns på sidan 205–206 i boken.

utdrag-skanstull

Lämna ett svar