Tag Archives: Trafikverket

Svenska Dagbladet skriver och Datainspektionen utreder

Idag har Svenska Dagbladet en stor artikel om Grip till varje pris. Tidningen har tagit del av centrala delar av källmaterialet till boken inför artikeln. Nu meddelar också Datainspektionen att myndigheten har beslutat att inleda ett tillsynsärende mot CSG med anledning av det sannolikt olagliga digitala fotospaningsregister över minst 259 misstänkta klottrare som avslöjas i boken, vilket Svenska Dagbladet också skriver om.

– Det är naturligtvis bra att Datainspektionen tar uppgifterna på allvar. Jag har visat dem det omaskerade registret i samband med att boken gavs ut och det är mot bakgrund av att de har sett det och läst boken som de inleder sin tillsyn. Datainspektionens nya tillsynsärende bekräftar förstås också allvaret i situationen. Men det är framför allt SL som måste reagera på allvar nu och säga upp avtalet med CSG, säger Kolbjörn Guwallius.

Continue reading

Civilspaning på SL:s uppdrag

Att CSG arbetar med civilklädda väktare som spanar, till och med mot specifika personer, är allmänt känt i graffitikretsar. Fastän praktiken är otillåten. Själva förnekar CSG förstås att det ligger till så eller att det någonsin har varit så, men ett omfattande bevismaterial berättar om något annat. Idag går vi igenom källmaterial kopplat till Trafikverket.

Continue reading