Tandlös myndighet kan inte hjälpa registrerade unga

Idag meddelade Datainspektionen att de inte har funnit något hemligt register över misstänkta klottrare hos vaktbolaget CSG. Det ska dock inte ses som att registret inte existerar.

– Datainspektionen är en relativt tandlös myndighet i sådana här fall, så utslaget var väntat. Det bygger främst på intervjuer med representanter för CSG, och när de förnekar registrets existens blir det också utslaget av granskningen. Allt CSG behövde göra för att bli friade var alltså att neka, säger författaren och journalisten Kolbjörn Guwallius.

Tillsynsärendet mot bevakningsföretaget CSG inleddes efter uppgifter i boken Grip till varje pris som kom ut i maj förra året. I den och i den uppföljande boken Förneka till varje pris redogör författaren Kolbjörn Guwallius ingående för hur vaktbolaget CSG i sitt arbete för SL mot klotter fotograferar unga lagöverträdare och sparar foton och andra personuppgifter i ett register, trots att det är otillåtet och knappast ingår officiellt i uppdraget. Registret omfattar minst 700 porträttfoton och många av de registrerade är unga, de yngsta bara i elva–tolvårsåldern. Registreringen är olaglig och sker i hemlighet vid sidan av annan, tillståndsgiven verksamhet.

– Det är inte svårt att förstå att representanter för CSG har ljugit för Datainspektionen. Brott mot personuppgiftslagen har fängelse i straffskalan och när Falck Security år 2003 medgav ett likadant olagligt register blev de av med bevakningsavtalet med SL. Eftersom Datainspektionen nöjer sig med CSG:s nekande är det en billig utväg att leverera en lögn, säger Kolbjörn Guwallius.

I boken Förneka till varje pris presenteras belägg för att registret bygger vidare på Falck Securitys olagliga register. Sedan tidigare har det konstaterats i Grip till varje pris att nyckelpersoner från den så kallade Civila Spaningsgruppen, CSG, på Falck var med och bildade Commuter Security Group, CSG, och tog med sig såväl förkortning som arbetsmetoder in i det nya företaget.

SE ÄVEN: Graffitifrämjandet polisanmäler CSG

I de båda böckerna presenteras två av varandra oberoende registerkopior som var för sig kan knytas till två centralt placerade personer högt upp i CSG:s organisation. Den ena personen knyts till registret genom att han har lagt ett antal privata fotografier på samma borttappade USB-minne. Den andra personen knyts till registret genom vittnesmål från en före detta anställd väktare, som fick registret på ett USB-minne och blev tillsagd att ta hem det och göra en kopia i sin hemdator för att lära sig ansikten på klottrare.

– Datainspektionen har säkert gjort vad de har kunnat utifrån sina befogenheter, men de befogenheterna är inte anpassade för att någon skulle ljuga för myndigheten, avslutar Kolbjörn Guwallius.

Kolbjörn Guwallius finns tillgänglig för ytterligare kommenterar till media på telefon 0733-104830.

Se gärna videon som förklarar hur registret är upplagt:

Kommentera