Tag Archives: Datainspektionen

Att ljuga för Datainspektionen

För två år sedan granskade Datainspektionen Nordea efter uppgifter om ett olagligt register. Nordea nekade då till att något register fanns.

Nordea undanhöll information från Datainspektionen om det hemliga kundregistret, den så kallade Svarta Boken. Skulle det visa sig att banken ljugit kan det innebära fängelsestraff.

– Det är straffbart att ljuga för Datainspektionen, säger Hans Kärnlöf, jurist på Datainspektionen till Svenska Dagbladet.

Det här illustrerar på ett talande sätt hur lätt det är att slippa undan i Datainspektionens granskningar, som CSG nyligen lyckades med för det olagliga registret över klottrare.

Datainspektionens »frikännande« en papperstiger

Enligt Datainspektionen innebär deras beslut inte att något olagligt registret inte finns hos CSG, trots att det framstår så när man läser myndighetstexten och pressmeddelandet. Tidningen Arbetaren har ringt och frågat juristen Martin Brinnen på myndigheten, som då ger en mer artikulerad version av beslutet:

»Enligt Datainspektionens jurist Martin Brinnen innebär dock inte granskningens slutsats att man kan vara säker på att registret inte används.

– Nej, det kan man inte vara. Vi är inga poliser och kan inte säkra bevis och förhöra misstänkta, säger han.

Granskningen har, enligt myndigheten, inneburit att myndigheten ställt frågor till vaktbolagets chefer och ett stickprov på en av företagets datorer.

– Men det ligger i sakens natur att det var ett hemligt register, vilket förmodligen inte skulle förvaras på företagets vanliga datorer, säger Martin Brinnen.

Även om det existerar ett olagligt register var sannolikheten att ni skulle finna det alltså låg?

– Ja det var den.«

Läs hela artikeln på Arbetaren.se.

Graffitifrämjandet polisanmäler CSG – kommentar

Intresseorganisationen Graffitifrämjandet har beslutat att polisanmäla vaktbolaget CSG för brott mot personuppgiftslagen i och med avslöjandet om det hemliga register bolaget för över misstänkta klottrare.

Organisationen är inte nöjd med resultatet av Datainspektionens utredning, som initierades med anledning av Grip till varje pris och som avslutades igår.

– Tillsynsverktygen som Datainspektionen har är tandslösa. Vi kan inte ha en ordning där ett nekande är lika med ett konstaterande av att överträdelser inte har begåtts, säger Mathias Leveborn från Graffitifrämjandet i ett pressmeddelande.

Continue reading

Tandlös myndighet kan inte hjälpa registrerade unga

Idag meddelade Datainspektionen att de inte har funnit något hemligt register över misstänkta klottrare hos vaktbolaget CSG. Det ska dock inte ses som att registret inte existerar.

– Datainspektionen är en relativt tandlös myndighet i sådana här fall, så utslaget var väntat. Det bygger främst på intervjuer med representanter för CSG, och när de förnekar registrets existens blir det också utslaget av granskningen. Allt CSG behövde göra för att bli friade var alltså att neka, säger författaren och journalisten Kolbjörn Guwallius.

Continue reading

Vad ska CSG säga om registret?

När det avslöjades att Civila Spaningsgruppen på Falck Security, CSG:s föregångare, förde ett olagligt register över misstänkta klottrare, valde Falck Security att erkänna registrets existens – trots att det faktiska registret inte ens hade läckt ut. Vad kommer CSG att säga om det register som handfast presenteras i boken?

Continue reading

Svenska Dagbladet skriver och Datainspektionen utreder

Idag har Svenska Dagbladet en stor artikel om Grip till varje pris. Tidningen har tagit del av centrala delar av källmaterialet till boken inför artikeln. Nu meddelar också Datainspektionen att myndigheten har beslutat att inleda ett tillsynsärende mot CSG med anledning av det sannolikt olagliga digitala fotospaningsregister över minst 259 misstänkta klottrare som avslöjas i boken, vilket Svenska Dagbladet också skriver om.

– Det är naturligtvis bra att Datainspektionen tar uppgifterna på allvar. Jag har visat dem det omaskerade registret i samband med att boken gavs ut och det är mot bakgrund av att de har sett det och läst boken som de inleder sin tillsyn. Datainspektionens nya tillsynsärende bekräftar förstås också allvaret i situationen. Men det är framför allt SL som måste reagera på allvar nu och säga upp avtalet med CSG, säger Kolbjörn Guwallius.

Continue reading