Graffitifrämjandet polisanmäler CSG – kommentar

Intresseorganisationen Graffitifrämjandet har beslutat att polisanmäla vaktbolaget CSG för brott mot personuppgiftslagen i och med avslöjandet om det hemliga register bolaget för över misstänkta klottrare.

Organisationen är inte nöjd med resultatet av Datainspektionens utredning, som initierades med anledning av Grip till varje pris och som avslutades igår.

– Tillsynsverktygen som Datainspektionen har är tandslösa. Vi kan inte ha en ordning där ett nekande är lika med ett konstaterande av att överträdelser inte har begåtts, säger Mathias Leveborn från Graffitifrämjandet i ett pressmeddelande.

CSG:s vd Patrik Strandberg kommenterar Graffitifrämjandets anmälan i en artikel i Stockholm Direkt:

– Verksamheten hos CSG bedrivs enligt gällande lagstiftning och rutiner och det har klargjorts genom Datainspektionens granskning, där de konstaterar att det inte finns något register. Samma resultat som andra myndigheter och avtalsuppföljningar har konstaterat. Vi har fullt förtroende för våra myndigheter och välkomnar även en polisutredning.

Det här är ungefär samma svar som CSG alltid ger och det är samma spel för gallerierna som vanligt. Men alla instanser som har kommit fram till att CSG inte har något register, har gjort det enbart genom att fråga företaget. Det är inte särskilt anmärkningsvärt att företaget förnekar en olaglig del av sin verksamhet, men när de lutar sig mot sådana utredningar som Datainspektionens är det alltså i slutändan bara sin egen utsaga de lutar sig mot, filtrerad genom ett dokument.

CSG:s vd vet att Datainspektionen inte har gjort och inte får göra någon husrannsakan. Och även om det hade gjorts hade det inte hjälpt. Det här registret förs, som visas i Grip till varje pris och Förneka till varje pris på USB-minnen. Lätta att gömma, kasta, transportera, kopiera. Men också lätta att tappa bort. CSG:s största misstag i den här härvan är förutom det rent brottsliga att de inte har hållit tätt genom till exempel krypterade USB-minnen eller genom att begränsa spridningen av registret bland de anställda.

Den utredning som har gjorts av advokatbyrån Mannheimer Swartling för SL:s räkning avfärdar för övrigt inte en enda av uppgifterna i Grip till varje pris:

»[Det kan] konstateras att ett flertal av de uppgifter som framkommit i media och annan rapportering framstår vara underbyggda på ett sätt som gör att de inte utan vidare kan eller bör avfärdas,« menar utredarna.

Det där är advokatspråk för »välgjord granskning«.

Två av varandra oberoende registerkopior, många vittnesmål och omfattande dokumentation ljuger inte. Men i Datainspektionens värld är uppgifter i en bok bara sekundära källor som inte kan läsas annat än som en indikation.

De drabbade väntar fortfarande på upprättelse, Patrik Strandberg.

Graffitifrämjandet är en del av Riksteaterns folkrörelse och arbetar med att sprida kunskap om och ökad förståelse för gatukonst och graffiti.

Kommentera