Datainspektionens »frikännande« en papperstiger

Enligt Datainspektionen innebär deras beslut inte att något olagligt registret inte finns hos CSG, trots att det framstår så när man läser myndighetstexten och pressmeddelandet. Tidningen Arbetaren har ringt och frågat juristen Martin Brinnen på myndigheten, som då ger en mer artikulerad version av beslutet:

»Enligt Datainspektionens jurist Martin Brinnen innebär dock inte granskningens slutsats att man kan vara säker på att registret inte används.

– Nej, det kan man inte vara. Vi är inga poliser och kan inte säkra bevis och förhöra misstänkta, säger han.

Granskningen har, enligt myndigheten, inneburit att myndigheten ställt frågor till vaktbolagets chefer och ett stickprov på en av företagets datorer.

– Men det ligger i sakens natur att det var ett hemligt register, vilket förmodligen inte skulle förvaras på företagets vanliga datorer, säger Martin Brinnen.

Även om det existerar ett olagligt register var sannolikheten att ni skulle finna det alltså låg?

– Ja det var den.«

Läs hela artikeln på Arbetaren.se.

Lämna ett svar