Förord – apropå vissa reaktioner

I takt med att Grip till varje pris når ut allt bredare blir en viss typ av kommentarer allt vanligare: klottrarna ska skylla sig själva, det är bra att väktarna griper dem, strunt samma om metoderna är korrekta. Det här var en reaktion jag förutsåg när jag skrev boken, och därför vill jag nu gärna bjuda på ett utdrag ur bokens förord där jag skriver om just detta.

»Man skulle ju helst vilja se honom plocka hjortron två månader i Norrland
i badbyxor, utan myggolja. Det är straffet. Det måste göra ont att klottra.«

SL-tjänsteman i Rapport, sent 1980-tal, citerad i filmen NUG — Vandal in Motion av Lars Berge och Akay

Förord till den tryckta upplagan

Väktare från bevakningsföretaget CSG griper brottslingar. Många klottrare, men också ficktjuvar, inbrottstjuvar och narkotikapåverkade personer. Det är väl bara bra?

Detta kommer troligen att vara den vanligaste invändningen mot att den här boken kritiserar deras metoder.

När det kommer till klotterbrott är känslorna ofta heta. Det finns ingen hejd på hämndlystnaden, och förståelsen för förstörelsen av vår gemensamma egendom är så klart mycket liten. Vissa har i debattens hetta ropat på alldeles särskilda straff, som om rättssystemets förmåga inte räcker till. Det är en farlig argumentation. Rättssystemet och de rättsvårdande instanserna måste vara transparenta och tillförlitliga. Regelverk måste hedras och följas. De finns där av en anledning. Vi ska som medborgare kunna känna oss trygga med att vi lever i en rättsstat, och inte i något slags totalitär stat där vissa provocerande brott helt godtyckligt gör förövaren laglös.

En del tycker att graffiti förfular miljön. Andra tycker att det tillför något. Åsikterna kommer alltid att gå isär och dessutom kommer de att skilja sig från verk till verk, från plats till plats. Därför bör samhällets hållning vara klar: på ytor där graffiti är otillåtet, ska det också vara möjligt att utkräva ansvar från den som bryter mot förbudet. Men metoderna för att utkräva det ansvaret ska inte skilja sig från andra rättsliga metoder.

När CSG har begärt undantag från uniformskravet har de hävdat att det är ineffektivt att arbeta i uniform och att de inte griper någon på det sättet. De vet, eftersom de arbetar på båda sätten trots att de inte har fått något undantag. Men bevakning handlar inte i första hand om att gripa, utan om att förebygga brottslighet. Väktare ska avskräcka genom sin närvaro, inte genom en gripstatistik som blåses upp genom att de ligger civilklädda i buskage med kikare i timmar.

Om samhället anser att civilklädda klotterjägare är det enda sättet att komma tillrätta med det upplevda problemet kan svaret inte vara att reglerna för bevakningsföretag ska brytas, att undantag ska ges till dem som redan bryter mot reglerna eller att lagen ska ändras för att passa den otillåtna praktiken.

Läs hela förordet i Grip till varje pris!

Lämna ett svar