Intern eller extern SL-utredning?

Jag medverkade i gårdagens P4 Radio Stockholm Eftermiddag och pratade om boken med anledning av publiceringen i Svenska Dagbladet på morgonen. Även en representant för SL medverkade, men SL svävar på målet om deras egen utredning ska göras av dem själva eller externt. SL:s strategi verkar vara att göra så lite som möjligt.

I radioprogrammet säger Sus Forsman Tullberg, kommunikationsansvarig på SL, att man ser allvarligt på uppgifterna som har framkommit i Grip till varje pris.

– Kolbjörn och vi är väldigt överens på punkten klotterbrott ska bekämpas med schysta, lagliga metoder. Det är väldigt viktigt för oss och därför tar vi också det som Kolbjörn skriver i boken på allvar.

Samtidigt hävdar både Sus Forsman Tullberg och i tidigare intervju Jeanette Hegedüs, trygghetsansvarig, att SL har förtroende för CSG i nuläget. Det är svårt att se hur detta uttalade förtroende stämmer överens med att de tar boken på allvar. SL har hela tiden motvilligt kommenterat brister i CSG:s arbete, men det är viktigt att ha i minnet att SL var med och bildade och drog upp riktlinjerna för CSG och deras civilspanande väktare tillsammans med dåvarande Citypendeln.

I boken bekräftas att SL känner till att CSG:s väktare gömmer sig i syfte att bevittna brott, något som i sig inte är tillåtet. Det är inte heller sannolikt att SL saknar kännedom om att väktarna arbetar i civila kläder när Trafikverket, dåvarande Banverket, utan omsvep har bekräftat att de känner till de civila kläderna – trots att uppdraget för Banverket var av begränsad omfattning och såldes in som en underentreprenad genom SL. Allt detta talar för att SL inte är lämpade att själva utreda omständigheterna. Det är helt enkelt inte bara CSG som ska utredas, utan även SL:s roll.

SL har inte påbörjat sin utredning ännu, utan överväger fortfarande hur den ska gå till. I P4 Radio Stockholm ställer programledaren Ylva Lilja viktiga frågor till Sus Forsman Tullberg om utredningen:

Vad talar för att det blir en extern utredning, att ni inte håller i den själva?

– Det är en bedömning vi ska göra, för det första om vi har rätt resurser att genomföra en utredning i vår egen organisation, och sedan om vi bedömer det som viktigt att få utomstående ögon på det och vi kan få tag på rätt resurs. Det är de två faktorer som vi väger in, och det har inte landat ännu.

Skulle det inte vara viktigt att ha utomstående ögon?

– Nej, det kan jag egentligen inte säga annat än att det kan vara svårt att, det här vill vi ju göra skyndsamt. Det gäller att hitta rätt resurs och det gäller också att säkra att vi har rätt kompetens så att vi får det vi frågar om.

SL har känt till att boken kommer och att den innehåller kritik mot verksamheten åtminstone sedan den 13 mars när jag intervjuade Jeantte Hegedüs. Boken har funnits i handeln sedan den 7 maj. SL säger att utredningen ska göras skyndsamt, men den har ännu inte påbörjats. Det har alltså funnits alla möjligheter att vara skyndsam tidigare. Men det är viktigare att utredningen blir rättvisande och trovärdig än att den sker så snabbt som möjligt.

Här nedan kan intervjun med mig höras. Följ länken till sidan för att höra intervjun med SL (ljudet ligger nedanför artikeln).

Lämna ett svar