Tag Archives: Svenska Dagbladet

Att ljuga för Datainspektionen

För två år sedan granskade Datainspektionen Nordea efter uppgifter om ett olagligt register. Nordea nekade då till att något register fanns.

Nordea undanhöll information från Datainspektionen om det hemliga kundregistret, den så kallade Svarta Boken. Skulle det visa sig att banken ljugit kan det innebära fängelsestraff.

– Det är straffbart att ljuga för Datainspektionen, säger Hans Kärnlöf, jurist på Datainspektionen till Svenska Dagbladet.

Det här illustrerar på ett talande sätt hur lätt det är att slippa undan i Datainspektionens granskningar, som CSG nyligen lyckades med för det olagliga registret över klottrare.

Svenska Dagbladet skriver och Datainspektionen utreder

Idag har Svenska Dagbladet en stor artikel om Grip till varje pris. Tidningen har tagit del av centrala delar av källmaterialet till boken inför artikeln. Nu meddelar också Datainspektionen att myndigheten har beslutat att inleda ett tillsynsärende mot CSG med anledning av det sannolikt olagliga digitala fotospaningsregister över minst 259 misstänkta klottrare som avslöjas i boken, vilket Svenska Dagbladet också skriver om.

– Det är naturligtvis bra att Datainspektionen tar uppgifterna på allvar. Jag har visat dem det omaskerade registret i samband med att boken gavs ut och det är mot bakgrund av att de har sett det och läst boken som de inleder sin tillsyn. Datainspektionens nya tillsynsärende bekräftar förstås också allvaret i situationen. Men det är framför allt SL som måste reagera på allvar nu och säga upp avtalet med CSG, säger Kolbjörn Guwallius.

Continue reading