Svenska Dagbladet skriver och Datainspektionen utreder

Idag har Svenska Dagbladet en stor artikel om Grip till varje pris. Tidningen har tagit del av centrala delar av källmaterialet till boken inför artikeln. Nu meddelar också Datainspektionen att myndigheten har beslutat att inleda ett tillsynsärende mot CSG med anledning av det sannolikt olagliga digitala fotospaningsregister över minst 259 misstänkta klottrare som avslöjas i boken, vilket Svenska Dagbladet också skriver om.

– Det är naturligtvis bra att Datainspektionen tar uppgifterna på allvar. Jag har visat dem det omaskerade registret i samband med att boken gavs ut och det är mot bakgrund av att de har sett det och läst boken som de inleder sin tillsyn. Datainspektionens nya tillsynsärende bekräftar förstås också allvaret i situationen. Men det är framför allt SL som måste reagera på allvar nu och säga upp avtalet med CSG, säger Kolbjörn Guwallius.

Skärmavbild 2014-06-16 kl. 07.40.35Häromdagen framkom det att SL inleder en egen utredning mot CSG och även kräver av CSG att de gör en internutredning. Inget av det är tillräckligt, då det är uppenbart att avgörande delar av brotten varit kända inom SL:s organisation. SL borde ta in en extern konsult för att utreda omfattningen av CSG:s brott och hur mycket som varit sanktionerat av SL.

– SL har själva i boken bekräftat att CSG har ett muntligt uppdrag att gömma sig för att bevittna brott istället för att förebygga dem, vilket strider både mot reglerna för bevakningsföretag och mot flera punkter i det skriftliga avtalet mellan SL och CSG. Det måste utredas hur detta har kunnat ske och hur högt upp i organisationen det är sanktionerat.

I boken bekräftar Trafikverkets ansvarige utan omsvep att CSG jobbade med civil spaning mot presumtiva klottrare ute på stan under de år, 2007–2010, som de hade uppdrag för dåvarande Banverket.

– Det gör att jag håller det för fullständigt osannolikt att SL inte känner till samma sak. Uppdraget för Banverket var relativt kortvarigt och gällde samordnad bevakning med SL längs med pendeltågslinjerna. Att SL nekar till kännedom om civilspaning handlar i mina ögon snarare om att de bättre vet vad de bör hålla tyst om, säger Kolbjörn Guwallius.

Att Datainspektionen nu inleder ett tillsynsärende är välkommet, men inte tillräckligt. Myndighetsutövning tar tid och i väntan på deras och SL:s egen utredning verkar SL:s och CSG:s rättsvidriga samarbete fortsätta.

Det senaste uttalandet från CSG i media apropå boken var ett förnekande av alla brott, men i dagens Svenska Dagbladet har den bestämda förnekelsen övergått i något som ser ut som medgivanden:

Patrik Strandberg, vd på CSG, hänvisar till att han började i företaget i september 2012.

– Men det finns en del beskrivna händelser efter den tiden som jag ser att vi behöver följa upp.

Han vill dock inte berätta vilka händelser det handlar om eller när de kommer att utredas.

– Vi har tydliga regler och rutiner för hur vi ska arbeta. De ska vi ju följa när vi jobbar.

Skärmavbild 2014-06-16 kl. 07.39.19CSG har nu på sig till den 1 juli att svara på Datainspektionens frågor (klicka för att förstora skrivelsen).

Det fysiska registret har inte lämnats över till Datainspektionen eftersom det då skulle bli en offentlig handling som skulle riskera att bli utlämnad på begäran av vem som helst. Det är alltså för att inte äventyra de drabbades integritet som registret inte har lämnats över. Detta har bestämts i samråd mellan författaren och Datainspektionen. Men Catharina Fernquist, chef för enheten för näringsliv på Datainspektionen, har fått se registret vid ett möte den 7 maj.

Det var förekomsten av ett fotoregister som blev spiken i kistan när avtalet mellan SL och Falck Security avslutades 2003. Men SL borde ha kunnat räkna med att samma sak skulle hända igen när de medverkade till att bilda CSG, med samma personal som i Civila Spaningsgruppen på Falck Security, i syfte att fortsätta med de civilklädda klotterväktarna.

CSG var föremål för Datainspektionens tillsyn redan 2012 med anledning av vittnesuppgifter från före detta CSG-anställda om fotoregistret i artikelserien i Svenska Dagbladet. Men det handfasta register som nu presenteras i Grip till varje pris hade då ännu inte dykt upp.

Den gången nekade CSG till att något dylikt register existerade. Om det går att leda i bevis att ansvariga ljög 2012 är lögnen i sig åtalbar enligt personuppgiftslagen och kan leda till fängelsestraff, förutom att registret också sannolikt är olagligt. Som boken visar existerar registret åtminstone sedan 2005 men troligen ännu längre tillbaka.

Dagens artikel antyder att offentligt ägda SL inte vill svara på direkta frågor utan svarar istället skriftligt. SL ger också en person på tjänstemannanivå, trygghetsansvarige Jeanette Hegedüs i uppgift att kommentera. Hon är visserligen ansvarig för klotterbevakningen, men detta är en fråga för SL:s högsta ledning.

SL:s ordförande Christer G Wennerholm (M) svarade i landstingsfullmäktige häromdagen aldrig på Anna Sehlins (V) fråga om vad han själv känner till om de rättsvidriga väktarmetoderna. Men frågan om brotten rentav har varit politiskt sanktionerade måste få ett svar.

– Jag vill veta vad SL:s vd och styrelseordförande känner till, och jag vill veta vilket förtroende de har för säkerhetschefen och den trygghetsansvarige. Det är uppenbart att ansvariga inom SL bör säga upp sig eller avskedas. Men den viktigaste frågan nu är hur högt upp i organisationen brotten är sanktionerade. Det kan aldrig den aviserade egna utredningen besvara på ett trovärdigt sätt, det måste utredas externt, säger Kolbjörn Guwallius.

Lämna ett svar