Autentiskt källmaterial

En del avidentifierat källmaterial kommer att släppas efter hand för att ge er som läsare av boken möjlighet att själva se varifrån uppgifterna kommer. Vi börjar för ett knappt år sedan, i maj 2013.

I det här fallet handlar det om polisens vittnesförhör med väktaren »Johar« (fingerat namn). »Johar« har upptäckt en person på stan som han känner igen som graffitimålare. Därför har han börjat följa efter henne, utan att hon har begått något brott. Det som strider mot vad CSG ska och får göra är markerat i dokumentet. Klicka för större bild. Hela avsnittet med händelsen finns på sidorna 208–209 i boken. Det här är förstås bara ett av alla exempel på när CSG inte arbetar enligt reglerna för bevakningsföretag. Många fler finns i boken.

I boken kan du också läsa mer om hur metoderna strider mot reglerna.

Klicka för större bild!

utdrag-skanegatan

Lämna ett svar