Tag Archives: Johar

Video visar hur CSG jobbar i civila kläder

Flera videoklipp som jag har tillgång till visar hur CSG-väktare arbetar i civila kläder, i strid med reglerna för bevakningsföretag. Åtskillig skriftlig dokumentation och omfattande vittnesmål styrker systematiken i det civilklädda arbetet. Det här är ett av videoklippen. Väktaren är identifierad och videon har kunnat knytas till skriftlig dokumentation från polisen.

Continue reading

Autentiskt källmaterial

En del avidentifierat källmaterial kommer att släppas efter hand för att ge er som läsare av boken möjlighet att själva se varifrån uppgifterna kommer. Vi börjar för ett knappt år sedan, i maj 2013.

Continue reading