Tillbaka till riksdagen

Grip till varje pris tas upp i riksdagen en andra gång, det står klart sedan Rossana Dinamarca, kulturpolitisk talesperson för Vänsterpartiet har ställt samma frågor som i våras även till nye justitieministern Morgan Johansson (S). I och med att den nya ministerposten inrikesminister har införts kommer interpellationen att besvaras av Anders Ygeman (S).

Det är glädjande att boken tas upp i riksdagen igen. Förre justitieministern Beatrice Ask (M) gav i juni ett intryck av att blunda för de brott som har begåtts för bland annat SL:s och före detta Banverkets räkning under så lång tid som två decennier. Hon svarade att hon »förutsätter att berörda myndigheter i sitt arbete följer gällande regelverk« och ville inte vidta några åtgärder.

Det duger förstås inte. Boken handlar om att ett företag med huvudsakligen offentliga uppdragsgivare inte följer gällande regelverk, och att de offentliga uppdragsgivarna är införstådda med att regelverken inte följs. Hur kunde Beatrice Ask förutsätta att någonting som inte sker, sker? Menade Beatrice Ask att det krävs att grävande journalister skriver böcker för att missförhållanden ska stoppas, snarare än att tillsynen ses över i grunden?

Nu har SL:s egen (externt framtagna) utredning visat att Grip till varje pris stämmer på avgörande punkter, inte minst uppgiften om att SL har beställt den otillåtna tjänsten dold bevakning i syfte att bevittna och gripa snarare än att förebygga brott. Utredningen har inte till uppgift att leda allt i boken i bevis, men kommer ändå fram till att den måste tas på allvar och inte kan avfärdas på någon punkt:

»Det kan konstateras att ett flertal av de uppgifter som framkommit i media och annan rapportering framstår vara underbyggda på ett sätt som gör att de inte utan vidare kan eller bör avfärdas.«

Det där är advokatspråk för »välgjord granskning«, en fin recension att få för en bok som klassificeras som rättsvetenskap på biblioteken.

I den nyligen utkomna uppföljaren, e-boken Förneka till varje pris går jag igenom nytt material som ger en ännu mer komplett bild av rättsövergreppen. Den hoppas jag att Morgan Johansson Anders Ygeman läser inför sitt svar till Rossana Dinamarca.

Interpellationen debatterades i riksdagen fredag den 7 november.

Här kan den ses i efterhand:

Foto: Melker Dahlstrand/Riksdagen.

Lämna ett svar