SL ville ha civila väktare

Källmaterial. CSG:s ansökningar om dispens från uniformskravet ligger dem i fatet när de nekar till att de jobbar i civila kläder. Det liksom bara råkar finnas så många bevis för att de jobbar civilt (åtskilligt som är glasklart redovisas i boken) samtidigt som de har ansökt upprepade gånger om att få göra det.

Ansökningarna redovisas ingående i boken, men här är ett smakprov på hur det såg ut när SL och CSG tillsammans bad länsstyrelsen om dispens från uniformskravet, bara månader efter att SL offentligt bedyrat att civila klotterväktare var historia. Nu ville de att bolaget de själva medverkat till att bilda (som rekryterat en hög andel personal från gamla Civila Spaningsgruppen på Falck Security, både på chefs- och väktarnivå) skulle få arbeta precis som det förra bolaget gjort.

Vid sidan av ansökan belägger boken att CSG/CIP Security började arbeta civilt redan innan ansökan skickades in.

I sin andra ansökan om dispens fick CSG även stöd av polisens klotterkommission.

Rikspolisstyrelsen å sin sida slog fast att det inte var möjligt att ge dispens från uniformskravet (trots att så tidigare skett, för Falck Security och Svensk Bevakningstjänst) eftersom det inte är förenligt med lagen om bevakningsföretag att arbeta så.

Alla turer kring de båda ansökningarna och överklaganden på avslag upp i länsrätten redovisas på sidorna 78–85 i boken.

civilans

Lämna ett svar