SL utreder CSG – kommentar till debatten i SLL-fullmäktige

SL:s ordförande Christer G Wennerholm (M) berättade i dagens debatt i Stockholms läns landstingsfullmäktige som svar på Anna Sehlins (V) fråga att Trafikförvaltningen inleder en utredning mot CSG med anledning av uppgifterna i boken. Det var en dittills okänd nyhet som han presenterade i debatten. Men han svarade inte på Sehlins fråga.

Anna Sehlins ursprungliga fråga handlade om ifall Christer G Wennerholm känner till att SL:s väktare arbetar med olagliga metoder, men den fick aldrig något svar. Det är alltså inte ännu känt vad Wennerholm själv vet om CSG:s olagligheter. Istället började Wennerholm prata om allvaret i uppgifterna och att utredningar har tillsatts, vilket också är ett viktigt steg.

– Jag förutsätter att våra entreprenörer förhåller sig till lagstiftningen. Vi ska inte ha entreprenörer som inte följer regelverk och inte följer lagar. Trafikförvaltningen ser väldigt allvarligt på de här uppgifterna. Vi får se vad utredningarna leder till, men det finns ju ett material att utgå från i den här boken, sa Christer G Wennerholm med hänvisning till Grip till varje pris.

Wennerholm hävdade att uppgifterna om CSG inte tidigare har varit allmänt kända, men Sehlin hävdade att artikelserien i Svenska Dagbladet 2011–2012 borde duga som allmän kännedom.

– Varför gjorde man ingenting redan 2011 efter Svenska Dagbladets artikelserie? Det fanns ju tydliga signaler redan då på att det ser ut så här, sa Anna Sehlin.

Trafikförvaltningen ska nu gå till botten med uppgifterna i boken och även CSG själva har fått i uppdrag att göra en utredning mot bakgrund av boken. Det är bra att Wennerholm tar frågan på allvar och ser boken som ett bra bakgrundsmaterial, men Trafikförvaltningen bör faktiskt inte utreda det här själva. Uppgiften bör ges till en extern konsult utan kopplingar till vare sig SL eller CSG.

Att Wennerholm ser fram emot att läsa CSG:s egen utredning, som ska ha avkrävts dem, är förhoppningsvis ett utslag för något slags humorsinne. Det sista är naturligtvis mycket komiskt, då CSG:s internutredning förra gången, 2011–2012, med viss förutsägbarhet resulterade i att de inte kände till några missförhållanden. Men kanske kommer CSG den här gången att överraska alla genom att erkänna allt och författa företagets memoarer för att sedan avvecklas?

För att SL:s egen utredning ska bli trovärdig är det viktigt att den görs externt. Det beror på att kännedom om CSG:s metoder delvis är spridd i den egna orgainsationen – oklart i vilken omfattning. Det är bra att den politiska ledningen tar avslöjandet på allvar, men det är långt ifrån säkert att dess åtgärder är tillräckliga.

Frågestunden kan ses i efterhand på SLL:s webb (punkt 5:3) eller här:

Boken debatterades också i Stockholms kommunfullmäktige i samband med en motion om graffiti den 16 juni 2014:

Lämna ett svar