Boken når rikspolitiken

Riksdagsledamoten Rossana Dinamarca (V) ställer efter att ha läst Grip till varje pris en interpellation till justitieminister Beatrice Ask (M).

0321885416125_Max

Interpellationen i sin helhet finns här. Frågan debatteras i Riksdagen den 2 juni

– Det är mycket allvarliga brott som begås i jakten på graffitimålare och som flera myndigheter blundar för, bland annat tidigare Banverket. Men vi får förmoda att metoderna är kända även för SL, Polisen och andra myndigheter. Det gör saken mycket allvarlig och eftersom det berör så många myndigheter vill jag veta vad regeringen gör för att reda ut detta och förvissar sig om att det upphör, säger Rossana Dinamarca i ett pressmeddelande.
Rossana Dinamarca har tre frågor till ministern:

• Vad gör ministern för att försäkra sig om att denna olagliga verksamhet inte fortgår?

• Vad avser minister göra för att ge upprättelse till dem som behandlats rättsvidrigt av våra myndigheter?

• Vad avser ministern göra för att försäkra sig om att detta inte ska upprepas?

Länk till pressmeddelande och interpellation.

Bilden: Rossana Dinamarca (V). Foto: Riksdagen.

Lämna ett svar