Tag Archives: utredning

Ny video visar CSG:s olagliga metod

Nytt videomaterial ger exempel på hur det kan gå till när CSG på SL:s uppdrag gömmer sig för att bevittna brott istället för att förebygga dem. Resultatet: SL får betala klottersaneringen och samhällsresurser tas i anspråk för att utreda brott som hade gått att avstyra. Videon bekräftar den bild som redan framkommer i Grip till varje pris.

Continue reading

Avslöjanden bekräftade i ny utredning — e-bok ute nu!

Idag kommer boken Förneka till varje pris, som är en uppföljare till grävande journalisten Kolbjörn Guwallius uppmärksammade reportagebok Grip till varje pris. Samtidigt visar det sig att SL:s egen utredning bekräftar många av bokens avslöjanden om olagliga metoder i jakten på klottrare.

→ Beställ e-böckerna här eller i nätbokhandeln.

→ Läs debattartikeln med anledning av utredningen på Nyheter24.

Utredningen av advokatbyrån Mannheimer Swartling visar att SL hela tiden har känt till och sanktionerat att vaktbolaget CSG använder otillåtna metoder, samt att bevakningsbolaget CSG får en bonus för särskilt lyckade gripanden, något som CSG tidigare har förnekat. Bara det senaste året har CSG fått sådan bonus av SL på 730 000 kronor, vilket hittills har varit okänt eftersom uppgörelsen har omfattats av sekretess.

Utredningen har tagit utgångspunkt i boken Grip till varje pris och avfärdar inte en enda av uppgifterna i boken:

»[Det kan] konstateras att ett flertal av de uppgifter som framkommit i media och annan rapportering framstår vara underbyggda på ett sätt som gör att de inte utan vidare kan eller bör avfärdas,« menar utredarna.

Continue reading