Tag Archives: Bokmässan

Avslöjanden bekräftade i ny utredning — e-bok ute nu!

Idag kommer boken Förneka till varje pris, som är en uppföljare till grävande journalisten Kolbjörn Guwallius uppmärksammade reportagebok Grip till varje pris. Samtidigt visar det sig att SL:s egen utredning bekräftar många av bokens avslöjanden om olagliga metoder i jakten på klottrare.

→ Beställ e-böckerna här eller i nätbokhandeln.

→ Läs debattartikeln med anledning av utredningen på Nyheter24.

Utredningen av advokatbyrån Mannheimer Swartling visar att SL hela tiden har känt till och sanktionerat att vaktbolaget CSG använder otillåtna metoder, samt att bevakningsbolaget CSG får en bonus för särskilt lyckade gripanden, något som CSG tidigare har förnekat. Bara det senaste året har CSG fått sådan bonus av SL på 730 000 kronor, vilket hittills har varit okänt eftersom uppgörelsen har omfattats av sekretess.

Utredningen har tagit utgångspunkt i boken Grip till varje pris och avfärdar inte en enda av uppgifterna i boken:

»[Det kan] konstateras att ett flertal av de uppgifter som framkommit i media och annan rapportering framstår vara underbyggda på ett sätt som gör att de inte utan vidare kan eller bör avfärdas,« menar utredarna.

Continue reading

Utökad e-bok släpps på bokmässan

omslagebokPå bokmässan i Göteborg den 25–28 september släpps Grip till varje pris i en ny, utökad upplaga som e-bok. Boken innehåller nytt, tidigare opublicerat material som stärker bilden av såväl CSG:s otillåtna arbetsmetoder som SL:s insyn i verksamheten. Delar av materialet har tidigare publicerats på Nyheter24, men i e-boken blir det både längre, mer utförliga versioner av artiklarna och flera tidigare opublicerade uppgifter.

Det rör sig inte om någon helt omarbetad upplaga, utan boken är utökad med en femte del. För dig som har köpt eller planerar att köpa den tryckta boken kommer den nya delen att gå att köpa som separat e-bok till lägre pris. I nuläget kommer den utökade upplagan endast att ges ut digitalt.

På bokmässan medverkar Kolbjörn Guwallius i flera publika evenemang – mer information kommer!

Continue reading