Tag Archives: Art of the Streets

CSG-rapport som avslöjar otillåtna efterföljanden

Källmaterialdags igen! Den här gången går vi igenom CSG:s rapport till uppdragsgivarna Stockholms stad och SL efter Art of the Streets 2011.

En närläsning av rapporten avslöjar en rad regelbrott och indikationer på osunda relationer mellan väktare och klotterpoliser. Den här rapporten hade både såväl polisen som staden och SL tillgång till sedan länge när de ställde upp bakom CSG i samband med Svenska Dagbladets granskning. Antingen dolde de alltså vad de visste – eller så saknade de helt kunskap om reglerna.

Continue reading

CSG:s egen rapport med dokumenterade brott

Du har läst artiklarna där CSG nekar till samtliga regelbrott? Bra. Läs nu deras interna rapport till bland andra polisen i samband med Art of the Streets 2011, där företag tvärtom bekräftar flera lag- och regelbrott. Det här dokumentet är skrivit av en mångårig medarbetare, innan företaget granskades förra gången. De var då inte vana att bli synade och det är sannolikt därför de inte tänkte sig för när de berättade – exakt hur de jobbar.

Continue reading

Panelsamtal 7 maj

Panelsamtal om sambanden mellan CSG:s metoder och Stockholms nolltolerans mot graffiti.

Bokens författare Kolbjörn Guwallius samtalar med Ceylan Holago, tidigare producent för Art of the Streets och Hugo Röjgård, konstvetare och ordförande för Graffitifrämjandet om sambanden mellan CSG:s metoder och stadens nolltolerans mot graffiti.

Inbjudan via Facebook.

Continue reading