Ny vd för CSG

CSG har ny vd sedan den 22 februari. Pelle Johansson kommer från CSG:s moderbolag, den internationella kollektivtrafikkoncernen Keolis, där han har varit anställd sedan många år och arbetat med andra frågor än bevakning. Han har dock längre tillbaka en bakgrund som väktare och ordningsvakt på Securitas.

– Jag tycker att det här är en intressant bransch. Eftersom det är en del av moderbolaget som jag kommer från och möjligheten fanns tyckte jag att det verkade spännande, säger Pelle Johansson i en kort telefonintervju.

Pelle Johansson har inte läst Grip till varje pris, däremot några av artiklarna som har publicerats som uppföljning av boken.

Vad visste du om CSG sedan tidigare?

– Jag kände till CSG:s verksamhet sedan tidigare i och med att de är en del av Keolis. Jag har ganska god insyn i CSG.

Vad känner du till av min granskning?

– Jag har inte läst din bok själv och jag är inte intresserad av att uttala mig om det som har hänt tidigare, innan jag kom in i verksamheten.

Är det någonting av det du har hört om av granskningen som du kan bekräfta eller dementera?

– Jag vill inte uttala mig kring den granskningen. Jag vet att Länsstyrelsen har varit här och gjort inspektioner och att SL och CSG har gjort interna utredningar. Jag hänvisar till det materialet i den frågan.

Kommer du att vidta några åtgärder med anledning av det du har hört om granskningen?

– CSG har ju den auktorisation från länsstyrelsen som vi har, vi ska ju följa de regler som finns och det gör vi idag, så jag ser inte att det finns någonting där att göra. Vi bär uniform när vi jobbar och det finns tydliga instruktioner. Jag känner att jag inte vill kommentera det du har skrivit eftersom jag inte har läst allt.

Kommer du att läsa mer av det?

– Det är sannolikt så att jag kommer att ta reda på mer, ja.

Pelle Johansson säger att det inte finns några önskemål från SL eller Keolis att vidta några ytterligare åtgärder med anledning av granskning i Grip till varje pris utöver det som redan har gjorts i form av SL:s och CSG:s internutredningar och länsstyrelsens och Datainspektionens inspektioner av företaget. Enligt Pelle Johansson har företaget nyligen inspekterats igen av länsstyrelsen med gott resultat.

Varför tidigare vd:n Patrik Strandberg har slutat vill inte Pelle Johansson gå in på, men enligt ett pressmeddelande har bolaget »nu kommit till nästa fas och styrelsens bedömning är att tiden är lämplig för ett skifte på vd-posten«. Formuleringen indikerar att Strandberg har sagts upp snarare än att sluta på eget initiativ.

Patrik Strandberg blev vd för CSG i augusti 2012. Han har inte gått att nå för en kommentar.

Lämna ett svar