Monthly Archives: november 2014

Video visar hur CSG jobbar i civila kläder

Flera videoklipp som jag har tillgång till visar hur CSG-väktare arbetar i civila kläder, i strid med reglerna för bevakningsföretag. Åtskillig skriftlig dokumentation och omfattande vittnesmål styrker systematiken i det civilklädda arbetet. Det här är ett av videoklippen. Väktaren är identifierad och videon har kunnat knytas till skriftlig dokumentation från polisen.

Continue reading

Ny video visar CSG:s olagliga metod

Nytt videomaterial ger exempel på hur det kan gå till när CSG på SL:s uppdrag gömmer sig för att bevittna brott istället för att förebygga dem. Resultatet: SL får betala klottersaneringen och samhällsresurser tas i anspråk för att utreda brott som hade gått att avstyra. Videon bekräftar den bild som redan framkommer i Grip till varje pris.

Continue reading