Monthly Archives: maj 2014

CSG-rapport som avslöjar otillåtna efterföljanden

Källmaterialdags igen! Den här gången går vi igenom CSG:s rapport till uppdragsgivarna Stockholms stad och SL efter Art of the Streets 2011.

En närläsning av rapporten avslöjar en rad regelbrott och indikationer på osunda relationer mellan väktare och klotterpoliser. Den här rapporten hade både såväl polisen som staden och SL tillgång till sedan länge när de ställde upp bakom CSG i samband med Svenska Dagbladets granskning. Antingen dolde de alltså vad de visste – eller så saknade de helt kunskap om reglerna.

Continue reading

CSG:s egen rapport med dokumenterade brott

Du har läst artiklarna där CSG nekar till samtliga regelbrott? Bra. Läs nu deras interna rapport till bland andra polisen i samband med Art of the Streets 2011, där företag tvärtom bekräftar flera lag- och regelbrott. Det här dokumentet är skrivit av en mångårig medarbetare, innan företaget granskades förra gången. De var då inte vana att bli synade och det är sannolikt därför de inte tänkte sig för när de berättade – exakt hur de jobbar.

Continue reading

Civilspaning på SL:s uppdrag

Att CSG arbetar med civilklädda väktare som spanar, till och med mot specifika personer, är allmänt känt i graffitikretsar. Fastän praktiken är otillåten. Själva förnekar CSG förstås att det ligger till så eller att det någonsin har varit så, men ett omfattande bevismaterial berättar om något annat. Idag går vi igenom källmaterial kopplat till Trafikverket.

Continue reading

Höjer skadestånden

CSG arbetar frekvent med att inte ingripa mot pågående brott, det visar källmaterialet till boken. På så vis kan skadestånden bli högre, domarna hårdare. Här är ett fall från i somras ur boken där CSG spanar utan att ingripa förrän senare på en gata på Södermalm.

Continue reading

Fyll i luckorna!

Historien slutar inte med boken. Det här kommer förstås att fortsätta! Flera hör nu av sig och jag vill höra av alla som känner att de vill berätta.

Har du egna erfarenhet av att bli gripen av väktare, även från andra bolag än CSG, under former som inte verkar följa reglerna? Arbetar du, eller har du nyligen arbetat på CSG eller i andra bevakningsföretag och känner igen dig i historierna? Kanske har du till och med varit med vid något av de tillfällen som återges i boken? Du kanske är polis, tjänsteman eller arbetar på myndighet och kan hjälpa till att bredda bilden? I så fall är jag intresserad av att komma i kontakt med dig.

Boken når rikspolitiken

Riksdagsledamoten Rossana Dinamarca (V) ställer efter att ha läst Grip till varje pris en interpellation till justitieminister Beatrice Ask (M).

0321885416125_Max

Interpellationen i sin helhet finns här. Frågan debatteras i Riksdagen den 2 juni

– Det är mycket allvarliga brott som begås i jakten på graffitimålare och som flera myndigheter blundar för, bland annat tidigare Banverket. Men vi får förmoda att metoderna är kända även för SL, Polisen och andra myndigheter. Det gör saken mycket allvarlig och eftersom det berör så många myndigheter vill jag veta vad regeringen gör för att reda ut detta och förvissar sig om att det upphör, säger Rossana Dinamarca i ett pressmeddelande.
Continue reading

Radio och tidning om boken

P3 Nyheters Mikael Sjödell intervjuade Kolbjörn Guwallius om boken idag. Stockholms Fria Tidning har också en lång artikel.

I P3 Nyheters inslag medverkar även CSG:s vd Patrik Strandberg, som förnekar uppgifterna i boken.

I Stockholms Fria Tidning medverkar SL:s trygghetsansvarige Jeanette Hegedüs som trots boken verkar ha ett orubbat förtroende för CSG.

Ingen av dem bemöter förstås några konkreta detaljer. Läs gärna de utdrag ur källmaterialet som har publicerats här på bloggen om du själv vill bedöma trovärdigheten i deras nekanden.

Norrköpings Tidningar och Skånes Fria Tidning har också nya intervjuer. Se dem och alla tidigare under pressklipp!

Kommentera gärna →